Cỏ nhân tạo AD 550

Cỏ nhân tạo sân bóng AD 550

Cỏ nhân tạo AD 550 là dòng cỏ nhân tạo chuyên dùng cho sân bóng nhân tạo, không cần sử dụng thêm hạt cao su

Cỏ nhân tạo sân bóng AD 550