Cỏ nhân tạo sân vườn AD 20

Thảm cỏ nhân tạo sân vườn AD 20

Cỏ nhân tạo sân vườn AD 20

Chiều cao sợi: 30 mm

Màu sắc: Xanh Non

Dtex: 9000

Khoảng cách hàng cỏ: 3/8 inch

Mật độ: 16.800 mũi khâu/m2

Chi tiết sợi cỏ nhân tạo sân vườn AD 20

Chi tiết sợi cỏ nhân tạo sân vườn


Chi tiết mặt đế cỏ nhân tạo sân vườn

Mặt đế cỏ nhân tạo sân vườn


Cỏ nhân tạo sân vườn AD 20