Cỏ nhân tạo sân vườn AD 24

Thảm cỏ nhân tạo sân vườn AD 24

Mặt trước cỏ nhân tạo AD 24

Chiều cao sợi: 30 mm

Màu sắc: Xanh lá mạ

Dtex: 10000

Khoảng cách hàng cỏ: 3/8 inch

Mật độ: 16.800 mũi khâu/m2

Mặt trước cỏ nhân tạo sân vườn AD 24

Bề mặt trước cỏ nhân tạo


Chi tiết sợi cỏ nhân tạo sân vườn AD 24

Cấu tạo đế và sợi cỏ nhân tạo


Cỏ nhân tạo sân vườn AD 24