Cỏ nhân tạo sân vườn AD 30

Thảm cỏ nhân tạo sân vườn AD 30

Bề mặt cỏ nhân tạo AD 30

Chiều cao sợi: 30 mm

Màu sắc: xanh úa

Dtex: 14000

Khoảng cách hàng cỏ: 3/8 inch

Mật độ: 16.800 mũi khâu/m2


Mặt cỏ nhân tạo sân vườn AD 30

Chi tiết mặt cỏ nhân tạo AD 30


Chi tiết sợi cỏ nhân tạo sân vườn AD 30

Cận cảnh sợi cỏ nhân tạo


Cỏ nhân tạo sân vườn AD 30