Cỏ dương xỉ

Thảm cỏ dương xỉ

Chiều cao sợi: mm

Màu sắc:

Dtex:

Khoảng cách hàng cỏ: inch

Mật độ: mũi khâu/m2