Dương xỉ tòa sen ngọn tím

Cây dương xỉ tòa sen ngọn tím

Kích thước: chiều cao 38-40cm

Gồm 11-12 lớp lá và 3 nụ mầm đen

Chất liệu: nhựa + cuống lõi thép

Sản phẩm là giá 1 cành(hoặc 1 cây) không bao gồm các phụ kiện khác

Dương xỉ tòa sen ngọn tím trang trí

Dương xỉ tòa sen ngọn tím được thiết kế dựa trên mẫu cây tự nhiên, màu sắc giống như cây thật được dùng cắm trong lọ để bàn hoạc kết hợp với các loại hoa, cây giả khác để trang trí tường.

Cành dương xỉ tòa sen ngọn tím

Hình ảnh chi tiết cành dương xỉ tòa sen ngọn tím