Cỏ nhân tạo sân vườn AD 19

Thảm cỏ nhân tạo sân vườn AD 19

Cỏ nhân tạo sân vườn AD 19

Chiều cao sợi: 30 mm

Màu sắc: Xanh Già

Dtex: 9.000

Khoảng cách hàng cỏ: 3/8 inch

Mật độ: 14.700 mũi khâu/m2


Chi tiết sợi cỏ nhân tạo sân vườn AD 19

Chi tiết sợi cỏ nhân tạo


Mặt đế cỏ nhân tạo sân vườn AD 19

Mặt đế cỏ nhân tạo


Cỏ nhân tạo sân vườn AD 19