Cỏ la hánCỏ la hán dà dòng thảm cỏ nhân tạo chuyên sử dụng trang trí decor mảng tường,..